Czy muszę zarejestrować swoją papugę?

Każda rasa psa oznaczona jako niebezpieczna musi zostać zgłoszona na mocy konwencji CITES czyli konwencji o Miedzynarodowym Handlu Dziki zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Czy zatem należy rejestrować także papugi lub inne zwierzęta? Okazuje się, że tak, istnieją gatunki papug, które należy zarejestrować.

Konwencja CITES, a posiadanie papugi

W Polsce na mocy powyższej konwencji, biorąc pod uwagę najpopularniejsze gatunki papug, nie trzeba rejestrować czterech gatunków. Są to Nimfy, Papużki faliste, Nierozłączki czerwonoczarne oraz Aleksandretty obrożne. Ostatnia nie podlega rejestracji pod warunkiem pochodzenia Azjatyckiego. Pozostałe gatunki podlegają obowiązkowej rejestracji na terenie Polski.

W jaki sposób przebiega rejestracja papugi?

Każda osoba nabywająca papugę gatunku wymagającego rejestracji ma obowiązek dokonania jej w ciągu dwóch tygodni od dnia zakupu. Aby tego dokonać, właściciel powinien udać się do Starostwa Powiatowego odpowiadającego miejscu zamieszkania właściciela. Należy przygotować także odpowiednie dokumenty, aby móc je przedstawić w urzędzie. Są to: Wniosek rejestracji ptaka, Świadectwo weterynaryjne potwierdzające pochodzenie ptaka z Polskiej hodowli oraz, w przypadku zakupienia papugi, pierwotny dokument rejestracyjny.

Zaświadczenie rejestracyjne kosztuje dwadzieścia sześć złotych. Należy pamiętać, że każde zwierzę należące do listy zwierząt objętych obowiązkową rejestracją należy zarejestrować pod rygorem kary finansowej oraz, w najgorszym przypadku, odebraniem zwierzęcia od właściciela. Najczęstszym przypadkiem, gdy zwierzę jest odbierane właścicielowi, spowodowane jest donosami sąsiadów, często są to osoby, którym przeszkadzają zainteresowania innych osób. Warto w takim razie dokonać wszelkich formalności i nie przejmować się na zapas problematycznymi sąsiadami.

Wydanie decyzji o rejestracji zwierzęcia

Zanim udamy się do Starostwa Powiatowego każdy hodowca zastanawia się jak długo potrwa proces rejestracji jego papugi. Zdarzają się sytuacje, kiedy rejestracja następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku, gdyż wystarczy złożyć kilka podpisów, aby rejestracja została zakończona. Istnieją jednak sytuacje, które bardziej komplikują proces rejestracji zwierzęcia, przykładowo może to być kwestia sprawdzenia pochodzenia zwierzęcia lub legalności hodowli, z której papuga pochodzi. W zależności od poziomu złożoności sprawy, decyzja może pojawić się w czasie od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Zobowiązania związane z rejestracją zwierzęcia

Posiadanie papugi objętej rejestracją wiąże się nie tylko z obowiązkiem złożenia wniosku w urzędzie, ale także obowiązku informacyjnego np. o śmierci zwierzęcia lub jakichkolwiek zmian w danych rejestrowych. Jak wyżej, hodowca na złożenie stosownego wniosku ma dwa tygodnie, aby zgłosić zmiany lub śmierć zwierzęcia. W takim wypadku Starostwo Powiatowe nie pobiera opłat związanych ze złożeniem wniosku.

Należy pamiętać, że posiadanie zwierzęcia rejestrowanego wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością oraz obowiązkami, które trzeba przestrzegać. Powtarzając ponownie, że niestosowanie się do obecnie panującego prawa możemy otrzymać karę grzywny lub zwierzę zostanie nam odebrane. Dlatego warto zadbać o pełną legalność hodowli, gdyż koszt złożenia wniosku wcale nie jest wysoki, a lepiej spędzić kilka godzin w urzędzie niż mieć problem z karą finansową lub stracić bezpowrotnie swoją hodowlę papug. Wszelkie sankcje prawne oraz podstawy prawne znajdują się w odpowiednich ustawach.